Verlofregeling

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hiervan is echter alleen sprake in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld een familiejubileum of overlijden van een familielid. Het verlof moet schriftelijk en bijtijds worden aangevraagd bij de directie. Hiervoor zijn op school speciale formulieren verkrijgbaar. De leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Daarvoor hoeft u geen verlof aan te vragen Wel stellen we het op prijs als u het verlof tijdig meldt.

Ongeoorloofd verzuim moet de school melden bij de leerplichtambtenaar. Hier kunt u ook in beroep als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen verlof is gegeven.

Meer over verlof en verzuim kunt u vinden in de schoolgids.