AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN

Het kiezen van een basisschool voor uw kind is een belangrijk moment. Daar wilt u terecht de nodige zorg aan besteden. Op de Rutgersschool zijn we ons daar goed van bewust. Daarom worden ouders, die er over denken om hun kind op onze school aan te melden, uitgenodigd om eerst met elkaar kennis te maken.

U maakt een afspraak met de directeur (bellen of mailen naar school: 071-4016919 / marry.alblas@prohles.nl). Er wordt dan het een en ander verteld, de school wordt samen bekeken en alle vragen kunnen gesteld worden. Tijdens dit gesprek kan uw kind meteen worden ingeschreven. Het inschrijfformulier mag ook blanco worden meegenomen om thuis in te vullen. Zodra deze inschrijving door de administratie is verwerkt, staat uw kind op de lijst.  U hoeft dan verder niets meer te doen. Wanneer de datum in zicht komt dat uw kind naar school mag, (bij 3-jarigen een paar weken voor hun 4e verjaardag,) neemt de leerkracht contact met u op. Er wordt dan een afspraak gemaakt om een paar keer te komen kijken in de klas.

U bent van harte welkom!!