Klachten

Wanneer u iets enorm dwars zit wat met de school te maken heeft, of u wilt ergens over klagen dan is het fijn om te weten waar u terecht kan. Wanneer het rechtstreeks met uw kind te maken heeft, dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon. Meestal is het probleem dan opgelost.

Mocht u er niet uitkomen, of het gaat over een breder onderwerp, dan kunt u bij de directie terecht. De deur staat voor u open. In vrijwel alle gevallen is het probleem hierna uit de wereld.

Wanneer er hierna toch iets is waarmee u ‘hogerop’ wilt, dan is kunt u naar ons contactpersoon gaan. Op de Rutgersschool is Mevr. C.M. van Rijn (leerkracht groep 3, cora.vanrijn@prohles.nl) contactpersoon. Met haar kunt u contact zoeken. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.

De contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling de klacht kan worden opgelost en bezien of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen mogen geen deel uit maken van de klachtencommissie, maar kunnen de klager verwijzen naar de klachtencommissie.

De vertrouwenspersonen begeleiden de klager desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in deze hoedanigheid vernemen. Vertrouwenspersonen zijn:

Dhr. J.J. van Gils (ex-directeur basisschool)
Marinus Poststraat 73
2235 XC Valkenburg
telefoon: 071 – 4031439

Mw. Drs. G. van Duijn (arts)
Voorstraat 148
2225 EW Katwijk aan Zee
telefoon: 071-4012884

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair OnderwijsPostbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl