Medezeggenschapsraad

Wat in het bedrijfsleven een ondernemingsraad wordt genoemd, heet in het onderwijs de Medezeggenschapsraad, ook wel MR genoemd. De Ds. R.P.A. Rutgersschool heeft ook een MR. Deze MR komt zo’n keer of zes per jaar bij elkaar en bespreekt dan de gang van zaken in de school. Het gevoerde beleid wordt dan positief kritisch besproken en ook de plannen die het team heeft voor een komende periode kunnen instemming nodig hebben van de MR. De MR houdt zich voor wat betreft zijn bevoegdheden aan de wet Medezeggenschap op scholen (WMS 2007).

In de MR zitten vertegenwoordigers van het schoolteam en van de ouders.

Op deze wijze zijn de ouders betrokken bij het schoolbeleid en kunnen daar invloed op uitoefenen. De MR doet regelmatig verslag van zijn vergaderingen en besluiten per (nieuws)brief of de site. Ouders kunnen wensen en/of voorstellen doen of vragen stellen en benaderen daartoe leden van de MR (oudergeleding). De directeur is geen lid van de MR, maar kan wel als adviserend lid de vergaderingen bijwonen.

De MR bestaat uit 6 leden.

Namens het personeel:

Mevr. R. van der Plas – van der Meij

Mevr. M. Baïs – van der Bent

Dhr. G.J. ten Hove

Namens de ouders:

Mevr. B. van Duijn – Bergman (moeder Norah en Cees)

Dhr. M. Haasnoot (vader Rosanna, Martijn en Lennart)

Wanneer u een vraag voor de MR hebt of iets wilt laten weten, dan kunt u mailen.