Overblijven en opvang

Vanaf schooljaar 2020-2021 blijven de meeste kinderen tussen de middag op school. Om 12.00 uur eet de leerkracht met de klas het meegebrachte lunchpakketje. Daarna gaan de kinderen buitenspelen. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.

Aan het overblijven tussen de middag zijn kosten verbonden: € 25 per half jaar voor kinderen uit groep 1 t/m 4 en € 30 per half jaar voor de kinderen uit groep 5 t/m 8.  Veel ouders helpen tegen een vrijwilligersvergoeding bij de pleinwacht. Voor informatie en vragen over het rooster rond de pleinwacht  kunt u terecht bij mevr. Linda van Duijn, fam.duijn@outlook.com

De voor/naschoolse opvang is in handen van KOK kinderopvang. Informatie vindt u hier.