Overblijven en opvang

Het overblijven wordt door de school geregeld. Daarbij worden we geholpen door ouders die in de middagpauze de opvang verzorgen en met de kinderen eten.

Het overblijven kost € 1,50 per keer. U kunt ook een kaart kopen die 10 keer geldig is. Zo’n kaart kost € 14.

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij mevr. Linda van Duijn, fam.duijn@outlook.com

De voor/naschoolse opvang is in handen van KOK kinderopvang. Informatie vindt u hier.