Passend Onderwijs

Sinds 1 januari 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat scholen, die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband, de leerlingen uit hun regio onderwijs moeten geven dat aansluit bij de behoeften van die leerlingen.

Kort gezegd komt Passend Onderwijs er op neer dat scholen een passend onderwijsaanbod aan kinderen moeten geven. Als dat niet mogelijk is, dan moet de school op zoek gaan naar een andere school voor een kind. Dit is een hele korte samenvatting van de Wet Passend Onderwijs. In de schoolgids kunt u meer lezen over hoe Passend Onderwijs op onze school gestalte krijgt.