Schooltijden

We doen ons best om de lessen op school strikt op tijd te beginnen. Daarom gaat de bel acht minuten voor aanvang van de lessen. Vanaf dat moment mag iedereen naar binnen. Er is dan gelegenheid om de jas aan de kapstok te hangen, naar de klas te gaan, nog wat te kletsen met vriendjes of vriendinnetjes of om uitgebreid afscheid te nemen van vaders en moeders. Bij de tweede bel gaat de deur van het klaslokaal dicht en is de school begonnen.

Lestijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

8.45 uur – 12.15 uur en 13.30 uur-15.30 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Op woensdag begint de school ook om 8.45 uur.

De groep 1 t/m 4 gaan om 11.45 uur naar huis. Groep 5 t/m 8 gaat om 12.30 uur uit.