Als uw kind ziek is, vragen wij u dit voor 8.30 uur via Parro door te geven aan de leerkracht van uw kind.